ikc noord rijk
 de_kapla_toren_van_groep6a
de kaplatoren van groep 6a


voorleeswedstrijd
de winnares van de voorleeswedstrijd


nsa
nsa
nsa
afsluiting naschoolse activiteit


wit
de Sint was er weer!


wit
uilenles groep 3b


openingkinderboekenweek
de opening van de kinderboekenweek


sportdag
sportdag!


kamp
kampfoto's


kerstdiner
kerstdiner


we-wish-you-a-merry-christmas
concert groep 8 (video) We wish you a
Merry Christmas!


concertgroep6
kerstconcert


stroop
STROOP met groep 1/2 E


tutorlezen
tutorlezen met groep 8


restaurant
Groep 1/2b heeft het thema restaurant.
Een vader uit de klas geeft een workshop.


opbrengstvoedselbank
dit hebben wij opgehaald voor de voedselbank


leerorkestgr6
kerstconcert groep 6


leerorkestgr7
leerorkest groep 7


rekenlesmetblokkenbouwsels
rekenles met blokkenbouwsels


aankomstsint
aankomst Sint


beestjespad
met groep 3b naar het Beestjespad (NME)


spinnenweb
spinnenweb, gemaakt door groep 1/2 d


disctraining
impressie studiedag 11 oktober: DISC training


kinderboekenweek
groep 1/2 d bij de start van de
kinderboekenweek


wit
Thema mijn lijf. Een ouder vertelt over haar
beroep in groep 3.


wit
sportdag


wit
Geslaagd voor het diploma veilig leren lezen!


groep 7 en 8 op kamp in Heino
groep 7 en 8 op kamp in Heino


groentesoepuiteigentuin
groentesoep uit eigen tuin


boekenmonsters
de boekenmonsters van groep 7A


avond4daagse2
de avond4daagse, dag 3


sprookjeswonderland
schoolreisje met de kleuters naar Sprookjeswonderland deel 2


wit
kookles


kikkervisjes
kikkervisjes en kikkers gaan terug in de sloot


schooltuininapril
(aan)poten in de schooltuin


sprookjeswonderland
schoolreisje met de kleuters naar Sprookjeswonderland


drievliet
schoolreisje naar Drievliet


avond4daagse
de avond4daagse


wit
thema industrie: mijn zelfgemaakte muts


mevrouw_de_uilles
Mevrouw De Uilles


brandweerbezoek
de brandweer op bezoek

IKC NoordRijk
Braeburnstraat 1
1036 LD Amsterdam
telefoon 020-3372192


Directie
Eveline van Ommeren: directie.noordrijk@innoord.nl


Groepsindeling
De groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019 is als volgt:

Groep 1/2a Kevin Buijs en op woensdag, donderdag en vrijdag Ruth van den Born
Groep 1/2b Anouk Straub en Nina Bardet
Groep 1/2c Annelies van Nieuwpoort en op donderdag Kevin Buijs
Groep 1/2d Mirjam Puttenaar en op maandag Jaime Terwes
Groep 1/2e Froukje de Visser en op vrijdag Kevin Buijs
Groep 3a Greet Jurriens en op donderdag Elsemartha Rensch
Groep 3b Anouk v.d. Kieft en op woensdag Nadia Oosterbaan
Groep 3c Merel Oosterwijk en op maandag en dinsdag Nadia Oosterbaan
Groep 4a Kim Vuijk en op vrijdag Marieke Muller
groep 4b Margie Koper
groep 4c Erwin Appeldoorn
Groep 5a Latif Mdibeh
Groep 5b Niki Oladosu en op woensdag Mohamed el Kebdani
Groep 6a Alten Rigters en op woensdag Elsemartha Rensch
Groep 6b Paul van den Berg en Elsemartha Rensch
Groep 7a Jacky v.d. Bos en op donderdag Marieke Mulder
Groep 7b Hanna Torenstra
Groep 8a Paulina Koster en op vrijdag Elsemartha Rensch
Plusklas Mohamed el Kebdani

Intern begeleider Hedy Boschman, onderbouw, Sharodjna Gopal, bovenbouw.
Leerkracht bewegingsonderwijs: Lex van der Post, Barbara van Wifferen.
ICT co÷rdinator Lex van der Post
Onderwijsondersteuner Monica Bronshof
ConciŰrge Willem van der Mije
Ouder-kind adviseur Ellen Stolk
Administratie Monique Ewoldt


Schoolgids
→ Schoolgids 2017-2018 google document of pdf (40 pagina's)

→ Schoolplan 2015-2019 (pdf 52 pagina's)

→ Beleidsstuk plusklas (Brainrijk) (pdf 5 pagina's)

→ Ondersteuningsprofiel 2017 (pdf 9 pagina's)


Grootte
Wij starten dit jaar met 19 groepen (aug. 2018).

Aanmelden
Voor het eerst naar de basisschool:
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn de basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid, waarmee een einde kwam aan verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.
Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (oktober/november 2017).
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Wij organiseren maandelijks informatiebijeenkomsten. Heeft u hiervoor interesse? De data voor dit schooljaar zijn: 27-02, 21-03, 17-04, 23-05 en 26-06. De informatieochtenden beginnen om 10 uur.
Mocht een van de data niet uitkomen kunt u altijd een afspraak maken met Froukje de Visser adjunct directeur. Tel.: 0203372192.

naardebasisschool240

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur heeft, verzoeken wij u het aanmeldformulier ( geen kopie of scan ) bij ons in te leveren.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de bijbehorende kinderopvang/voorschool gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.
In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op onze IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).
Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014
  → 1 november 2017
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014
  → 8 maart 2018
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2015
  → 1 juni 2018
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015
  → 1 november 2018
Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.; bij circa 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.
Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
 • 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een oudere broer of zus op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
 • 2a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 • 2b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 • 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
IKC Noordrijk is een groeischool. Dat betekent dat wij genoeg plek hebben.

Inschrijven
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.
Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-2518006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.


Bestuur
Het bevoegd gezag van IKC NoordRijk is de Stichting Openbaar Onderwijs Innoord. INNOORD is het schoolbestuur van alle zestien openbare basisscholen die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen.

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Het openbaar onderwijs in Amsterdam-Noord werd in het verleden bestuurd door het stadsdeel. Het basisonderwijs in het stadsdeel is verzelfstandigd in 2008 en sinds begin 2011 is sprake van een stichting voor openbaar onderwijs met een raad van toezicht. Voorheen was de naam van de stichting openbaar onderwijs noord (SOON). Met ingang van 2 juni 2017 draagt de stichting de naam Innoord. Deze naam past beter bij de dynamiek van de organisatie en het onderwijs in dit deel van de stad.

Innoord is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT), Viertaal en Orion zijn lid van dit samenwerkingsverband.
innoord.nl
info.noordrijk@innoord.nl

Klachtenregeling
→ Klachtenregeling Innoord
→ Vertrouwenspersoon voor Innoord: Minke Fuijkschot: mfuijkschot@hetabc.nl; tel. 06 31631673.

Het nieuwe adres van het bestuur is: Innoord
Klaprozenweg 75 h
1033 NN Amsterdam.


Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.15 uur, woensdag tot 12.15 uur.

Continurooster
Wij werken met een continurooster. Dit wil zeggen, dat alle kinderen een ononderbroken schooldag hebben, met een pauze van 30 minuten. Alle kinderen zijn dus de hele dag op school en gaan niet tussendoor naar huis. Na de lunch kunnen de kinderen buiten spelen of deel nemen aan geplande activiteiten.
De leerkracht eet met de eigen klas. Leerkrachten hebben in ieder geval een half uur pauze ( hier hebben zij wettelijk recht op). Dit wordt mogelijk gemaakt door meerdere groepen tegelijk buiten te laten spelen of aan activiteiten te laten deelnemen, met wisselende toezichthouders.
Meer informatie in de schoolgids.

Tienuurtje
De kinderen krijgen de gelegenheid iets te eten in de ochtend. Het is de bedoeling dat elk kind om tien uur een stukje fruit eet. Snoep, koek en chips zijn niet toegestaan. Deze worden ingenomen en na school mee naar huis gegeven. De laatste dag voor elke vakantie is het koekjesdag. U kind mag dan in plaats van fruit een koekje meenemen.
Dit tussendoortje is zeker geen vervanging voor het ontbijt. Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind iets gegeten heeft voor het naar school komt. Een lege maag is slecht voor het functioneren van uw kind. De concentratie wordt minder en daardoor ook de leerprestaties.

Naschoolse opvang
Naschoolse opvang wordt door de Tinteltuin aangeboden. Tel: 06-28854536

Naschoolse activiteiten
Er zullen een aantal naschoolse activiteiten plaatsvinden op het gebied van sport, dans en muziek, creatieve vormgeving en theater. Kinderen kunnen zich hier voor opgeven bij Nicole de Munk van Stichting Wijsneus. Telefoon 06 199 233 37, mail nicole@wijsneus.info. Aan deze activiteiten zijn kosten verbonden.

Schoolvakanties en studiedagen
 • 3 september: eerste schooldag 2018-2019
 • 26 september: studiedag, de school is gesloten
 • 20 oktober t/m 28 oktober: herfstvakantie
 • 22 december t/m 6 januari: kerstvakantie
 • 4 februari: studiedag, de school is gesloten
 • 12 februari: studiedag, de school is gesloten
 • 16 t/m 24 februari: voorjaarsvakantie
 • 19 april t/m 5 mei: meivakantie
 • 17 mei: studiedag, de school is gesloten
 • 30 en 31 mei: hemelvaartsdag
 • 10 juni: 2e pinksterdag
 • 21 juni: studiedag, de school is gesloten
 • 12 juli om 12.15 uur: start zomervakantie

Ziek melden
Mocht uw zoon of dochter door ziekte niet op school kunnen komen, dan verwachten wij dat de ouders dit telefonisch, voor de aanvang van school aan ons doorgeven. tel. 020- 3372192.
Ziekmeldingen kunnen naast bellen ook via digiduif.

Schoolafspraken
 • elk kind is op tijd in de klas
 • kinderen snoepen niet tijdens schooluren
 • kinderen die te laat komen melden zich bij de directie/administratie en kunnen niet meer door hun ouders in de klas gebracht worden
 • kinderen vanaf groep 5, die zonder geldig gemelde reden te laat komen, halen na schooltijd de les in tot een maximum van 15 minuten
 • dieren worden niet toegelaten in de school
 • de school draagt geen verantwoording voor diefstal, zoekraken of beschadiging van kostbaarheden of kleding
 • kinderziektes worden direct gemeld in verband met besmettingsgevaar
 • op gangen en in ruimtes wordt rustig gelopen en gesproken
 • geen enkele leerling mag tijdens schooltijd de school zonder toestemming verlaten
 • gebruik van mobile telefoons is tijdens schooltijd niet toegestaan; kinderen leveren hun mobiele telefoons in bij de leerkracht zodat er ook niets kan gebeuren.
 • elke leerling heeft een hoofdluiscape (op school aan te schaffen)
 • in het schoolgebouw is een compleet rookverbod. op het schoolplein mag in aanwezigheid van leerlingen niet gerookt worden.

Verlofregeling
Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de school vaststelt. Vrij nemen of extra verlof nemen voor vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet.
Soms kan afwezigheid noodzakelijk zijn als gevolg van verplichtingen die niet buiten de lesuren mogelijk zijn, zoals een verhuizing, huwelijk van familieleden of overlijden van naasten. Een kind kan alleen in zeer bijzondere omstandigheden een extra vrije dag krijgen. … lees verder in de schoolgids en op www.bureauleerplichtplus.nl

Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Dit schooljaar is de ouderbijdrage € 50 per kind, na januari € 35. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt geïnd door de oudervereniging. Uit deze bijdrage worden voor uw kind en het onderwijs allerlei belangrijke zaken betaald, zoals feesten op school bijv. Sinterklaas, Kerst en Pasen. Daarnaast worden de uitstapjes en indien mogelijk het eendaagse schoolreisje ervan bekostigd. Wanneer ouders deze bijdrage niet betalen, moeten wij helaas besluiten om de betreffende kinderen uit te sluiten van activiteiten die door deze bijdrage mogelijk worden gemaakt. Bij de inschrijving van uw kind gaan wij met u een overeenkomst aan betreffende het voldoen van de ouderbijdrage.
Ook wordt de schoolverzekering uit dit fonds betaald! Dit is een W.A. verzekering die de kinderen tijdens schooltijd, een half uur voor aanvang en een half uur na afloop van de school verzekert. Eveneens is uw kind tijdens buitenschoolse activiteiten verzekerd. De verzekering wordt ook afgesloten voor kinderen van ouders die geen ouderbijdrage betalen. Deze verzekering dekt geen schade, diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen, maar is puur ter dekking van eventuele schade door ongevallen.
Voor de betaling van de ouderraadbijdrage ontvangt u in september/oktober bericht. Gespreide betaling is altijd mogelijk.

Hapje tussendoor en lunch
De kinderen krijgen de gelegenheid iets te eten in de ochtend. Het is de bedoeling dat u een gezond, klein hapje meegeeft, het liefst een stukje fruit. Snoep, koek en chips zijn niet toegestaan. Deze worden ingenomen en na school mee naar huis gegeven. Dit tussendoortje is zeker geen vervanging voor het ontbijt. Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind iets gegeten heeft voor het naar school komt. Een lege maag is slecht voor het functioneren van uw kind. De concentratie wordt minder en daardoor ook de leerprestaties. Wanneer uw kind ook moet overblijven moet het hem of haar duidelijk zijn welk deel daarvoor bestemd is. Verpak het zo veel mogelijk gescheiden. Het gebeurt vaak dat kinderen tussen de middag niets meer te eten hebben. Als kinderen te lang niets hebben gegeten, heeft dat ook een negatieve invloed op hun prestaties. Heeft uw kind na schooltijd een activiteit, geef het dan een extra boterham mee. Wij zorgen voor limonade.

Schoolmelk
Ouders die dat willen kunnen hun kind schoolmelk laten drinken. Op school zijn inschrijfformulieren aanwezig om uw kind hiervoor aan te melden. U kunt kiezen uit volle melk, halfvolle melk, chocolade melk of drinkyoghurt. De prijs per pakje is ongeveer € 0,30. Voor een heel schooljaar is dit ongeveer € 50,00. Drinkyoghurt is wat duurder. Dit komt op ongeveer € 53,00 per jaar.
De regels zijn: Er mag niet meer dan twee keer per jaar van smaak gewisseld worden. De wijziging gaat minimaal drie weken later in en altijd daags na de aflevering in de eerste week van een nieuwe maand. Ouders kunnen op drie momenten per jaar het abonnement stoppenzetten. Te weten: Opzeggen voor 1 november: de schoolmelk stopt dan op 1 december. Opzeggen voor 1 maart: de schoolmelk stopt dan op 1 april. Opzeggen 1 juli: de schoolmelk stopt dan aan het einde van dat schooljaar. → schoolmelk.nl

Trakteren
Wij schrikken soms van de grote traktatiezakken met snoep. Wij willen u met klem vragen de traktatie tot één gezonde traktatie te beperken. Het protocol “gezond trakteren” hangt bij elke groep op het prikbord. Ouders die er toch voor kiezen om zich niet aan dit protocol te houden spreken wij hier op aan. Naar het oordeel van de leerkracht kan de keus gemaakt worden om de traktatie dan niet uit te laten delen.

Schooltandarts
De schooltandarts komt tweemaal per jaar op school. De ouders kunnen door middel van een antwoordkaart aangeven of hun kind al dan niet behandeld mag worden door de schooltandarts. Bij acute klachten kunt u zich wenden tot de praktijk van de tandarts, dit kan alleen als u geen eigen tandarts heeft.
→ Stichting Regionale Instelling voor Jeugdtandverzorging:
Marius Bauerstraat 30, 1062 AR Amsterdam. Tel: 020 6166332

Schoolarts
In de periode dat uw kind de basisschool bezoekt ontvangt het een aantal keren een oproep om met de ouders bij de schoolarts te komen. Als de school graag wil dat uw kind tussentijds onderzocht wordt door de schoolarts, dan gebeurt dit altijd in overleg met de ouders.
→ GG&GD schoolarts: mevrouw W Tjoa. Wingerdweg 52, 1032 AN Amsterdam. Tel: 020 5555736

Logopediste
De logopediste screent alle 5 jarige kleuters (na toestemming van de ouders) op taal en spraak ontwikkeling. Als er reden toe is zal de logopediste, in overleg met de ouders, verwijzen of adviseren.

Ouder en Kindadviseur
Er is een Ouder Kind adviseur aan de school verbonden. Dat is Ellen Stolk, voorheen was zij schoolmaatschappelijk werker van onze school. Ellen verwijst en bemiddelt en biedt ondersteuning en hulp rondom de opvoeding.