ikc noord rijk
 mei2014TintelTuinTintelTuinTintelTuinTintelTuin
TintelTuin
De kinderopvang in IKC NoordRijk wordt verzorgd door TintelTuin. TintelTuin is een bijzonder netwerk van meer dan 70 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties in de regio's Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en directe omgeving. Ook biedt TintelTuin peuteropvang in verschillende vormen en werkt met diverse schoolbesturen samen om kinderen en ouders de keuze te bieden, voor onderwijs en opvang die naadloos op elkaar aansluiten. Zo zijn wij samen op weg om dit in Integraal Kind Centrum NoordRijk vorm te geven.

Omdat TintelTuin en de school nog niet volledig geintegreerd zijn, zult u op diverse momenten nog verwezen worden naar TintelTuin.


Contact
Telefoonnummer kinderdagverblijf: 020 337 2192
Telefoonnummer buitenschoolse opvang: 06 288 54536
Locatiemanager Danielle Alsemgeest: 06 437 91520
Zij is ook per e-mail bereikbaar via locatiemanager@ikcnoordrijk.nl of d.alsemgeest@tinteltuin.nl.


Kinderdagverblijf
In de kinderdagverblijfgroepen worden 12 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 – 4 jaar:
  • Kiwiboomgroep
  • Bananengroep (voorschool)
  • Appelboomgroep
  • Perenboomgroep
  • Mandarijnengroep
  • Kersenboomgroep
Meer info over kinderdagverblijf NoordRijk vindt u op de website van TintelTuin

Buitenschoolse opvang
In de buitenschoolse opvang groepen worden 20 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 – 13 jaar:
  • Pluto
  • De Jupiter
  • De Saturnus
  • De Komeet
Meer info over BSO NoordRijk vindt u op de website van TintelTuin

Nieuw per 2016: de voorschool in het kinderdagverblijf
De voorschool is een initiatief van de gemeente Amsterdam. Peuters van 2½ tot 4 jaar kunnen hier samen spelend leren. De voorschool biedt een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat elk kind kan en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast is er ook veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen.

Informatieboekje
Alle informatie over de opvang kunt u vinden in de informatieboekjes, hiervoor wordt u naar de website van TintelTuin verwezen:
Aanmelden
Er zijn diverse manieren om uw kind aan te melden voor de kinderopvang: