ikc noord rijk
 schoolreisje
schoolreisje


wit
naar het scheepvaartmuseum


animatie
stop-motionfilmpje van ruim 8 minuten
gemaakt bij een naschoolse activiteit


plusklas
De kinderen die in de plusklas zitten hebben
tijdens een les over roofvogels uilenballen
uitgeplozen. Bij een andere les hebben ze
geleerd over de anatomie van het hart.


wijstaken
wij staken!


wit
gezamenlijke IKC avond met alle
medewerkers van IKC NoordRijk


scheepvaartmuseum
met de kleutergroep naar het scheepvaart-
museum als afsluiting van het thema
piraten


scratch
bouw je eigen game met Scratch.
thema: wetenschap, programmeren, game
ontwikkelaar
 • Voor het eerst naar de basisschool?
  Onze informatieochtenden zijn op 27-02, 21-03, 17-04, 23-05 en 26-06. De ochtenden beginnen om 10 uur.
 • Nieuwsbrief over het leraren tekort:
  • BBO brief ouders en verzorgers 7 mrt 2018. actieweek OP=OP
  • Handout informatie lerarentekort, BBO-actie OP=OP
   
 • → aanmelden
   
 • De nieuwe schoolgids is uit! → Schoolgids 2017-2018 google document of pdf (40 pagina's)
   
 • informatiefolder "De ouder- en kindadviseur op school
   
 • Is de Medezeggenschapsraad (MR) een praatclubje voor bemoeizuchtige ouders met teveel tijd om handen? Geenszins. De MR is namelijk hét orgaan dat advies- en beslissingsbevoegdheid heeft over beleidsmatige zaken op school. Wat er in de MR wordt besproken is dus relevant voor alle ouders, leerkrachten en de directie van de school. lees verder…
   
 • We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau vaak vastloopt als gevolg van de reguliere aanpak. We hebben als school een visie waarbij alle leerlingen, inclusief de hoog- en meerbegaafden een plek hebben waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren op de reguliere toetsen en een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden en leren leren en leren denken. Het Openbaar Onderwijs Noord ondersteunt deze visie.

  De kinderen die in aanmerking komen voor Brainrijk zijn gesignaleerd via DHH, een signaleringsinstrument. De school bepaald welke kinderen kunnen deelnemen. De ouders geven hier uiteraard toestemming voor.

  De kinderen van Brainrijk werken o.a. met thema’s. Zij starten met het thema “Dit ben ik”. Doel van dit thema is:
  • opdoen van kennis
  • de leerling krijgt zijn of haar sterke en zwakke punten in beeld
  • starten met het werken met leervragen

  De thema’s die in Brainrijk gemaakt worden krijgen waar mogelijk een plek in de klas middels een presentatie of door ze op te hangen. Er moet een samenhang zijn tussen de plusklas en de groep.

  Brainrijk is 2x per week op de dinsdag en donderdagmiddag. Brainrijk wordt begeleid door Ilja Smit, met als backup en begeleider Marco Bastmeijer van Vier keer Wijzer.

  De Weidevogel in Ransdorp is al langer gestart met een plusklas. We gaan samen op trekken om te leren van elkaar.

  De school financiert Brainrijk, maar heeft wel een subsidie aangevraagd. Het ligt wel in de bedoeling om Brainrijk uit te breiden voor de kinderen van gr 1 t/m 4. Daar gaan we het aankomende jaar over nadenken.

  Het uitgebreid beleidsstuk kunt u hier terugvinden op de site.
   
 • download de schoolgids 2015-2016 (verbeterde versie 22 september 2015)
   
 • brief aan de ouders over passend onderwijs, juni 2014
   
 • de nieuwe informatiegids passend onderwijs 2014
   


nieuwsbrief