Aanmelden

IKC NoordRijk is een groeiend Integraal Kindcentrum in de wijk De Bongerd in Amsterdam Noord. Binnen IKC NoordRijk werken wij met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Met behulp van de onderstaande buttons kunt u naar de juiste onderdelen. 

Kinderdagverblijf   Voorschool   Voor & Naschoolse opvang   Basisschool

Wij zien u graag op het IKC NoordRijk.