Resultaten

 

De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie. Bij het laatste inspectie onderzoek in 2018 zijn wij beoordeeld met een voldoende. 

Eindresultaten
Op IKC NoordRijk nemen wij in groep 8 de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar toetsen en analyseren wij de leerresultaten met Cito en passen ons onderwijsaanbod hierop aan.  Hier ziet u de resultaten van de afgelopen jaren.

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
In groep 8 geven wij advies over de middelbare school, die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Met dit advies kunnen kinderen en ouders onderzoeken welke vervolgschool het best passend zou zijn. In groep 8 volgt, voordat de Centrale Eindtoets wordt afgenomen het definitieve advies dat samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt bepaald. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.

Wilt u meer weten over onze school?  Vraag hier een rondleiding aan.