Leerlingondersteuning

 

Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. De zorg richt zich op het wegwerken of verkleinen van onderwijsachterstanden (leerprestaties) en het verbeteren van de sociaal -emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 

Passend Onderwijs betekent voor de school dat wij vroeg en alert moeten kunnen signaleren. Hoe vroeger specifieke leer- en/of gedragsproblemen gesignaleerd kunnen worden, hoe beter dat is voor de leerling. Deze signalen worden besproken met de intern begeleiders en daar waar nodig de directie. 

Elke leerkracht is opgeleid om leerlingen op hun eigen niveau te begeleiden. Zij hebben de expertise in huis om bepaalde leer- en gedragsproblemen aan te kunnen. Daarnaast hebben wij meerdere onderwijsassistenten, die individueel voor een leerling extra leerstof kunnen aanbieden. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn, dan kunnen wij gebruik maken van het expertisecentrum van onze stichting Innoord. De intern begeleider zorgt ervoor dat de externe begeleiding wordt ingeschakeld en coördineert deze inzet.  Denk hierbij aan taalontwikkeling, jeugdarts, taalstoornis, etc.. Meer informatie over ons expertisecentrum kunt u hier  vinden.

Dyscalculie en/of Dyslexie

Wij vinden het belangrijk dat dyscalculie en dyslexie vroegtijdig gesignaleerd kan worden. Vandaar dat wij alle leerlingen hier bewust op monitoren. Mocht dit spelen dan maakt de  leerkracht i.s.m. de intern begeleider een plan van aanpak om met het lezen of rekenen aan de slag te gaan. Afhankelijk van de vooruitgang van de leerling kan er een aanvullend onderzoek aangevraagd worden. 

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • De ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
  • Hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
  • Welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • Lastige situaties op school

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:               www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon:              020-3306320

WhatsApp:           06-16004600

E-mail:                   info@oudersteunpunt020.nl