Missie en Visie


Missie

             Iedereen is gelijk, maar niemand is hetzelfde.


Wij willen alle leerlingen in zijn of haar tijd op IKC NoordRijk en daarna, de kans bieden om zijn of haar talenten goed te ontwikkelen. Wij richten ons op de groei van alle leerlingen en dragen bij aan hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Onderwijs op maat in een optimale sfeer, dat is waar IKC NoordRijk voor staat!  

Visie
 

Als de leerlingen IKC NoordRijk verlaten zijn ze klaar voor de volgende stap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens hun jaren op IKC NoordRijk hebben wij de kinderen geleerd te geloven in hun mogelijkheden en te werken met hun eigen talenten. We bereiken dit door met plezier samen te leren, waarbij ouders een belangrijke plaats innemen. 

Samen leren: Leren doe je niet alleen. Samen met de leerkracht en de andere leerlingen leren wij van en met elkaar. Hierdoor maken wij gebruik van elkaars talenten en zorgen wij samen voor een ideale leeromgeving.

Plezier: Plezier in leren betekent dat iedereen zich kan ontplooien. Dit lukt het beste in een veilige omgeving, die er is dankzij de goede samenwerking tussen leerkrachten, pedagogisch medewerkers, kinderen en hun ouders. Op die manier kunnen de leerlingen zich volledig ontplooien en kunnen wij “eruit halen wat erin zit”.

Ouders: Ouders zijn een belangrijke partner in ons Integraal Kindcentrum (IKC). Als educatief partner dragen zij actief bij aan de ontwikkeling van zowel hun eigen kind als ook van de andere kinderen van IKC NoordRijk. Dit zien wij terug in een actieve ouderparticipatie.