Over IKC NoordRijk

 

IKC NoordRijk is een  Integraal Kindcentrum in de wijk De Bongerd in Amsterdam-Noord. Binnen IKC NoordRijk werken wij met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De school is een echte buurtschool en onze leerlingpopulatie is een afspiegeling van de  de wijk. In schooljaar 2023/2024 telt de school 481 leerlingen verdeeld over 20 groepen.

De school is ruim opgezet met veel licht en mogelijkheden om de ruimtes met elkaar te verbinden. Wij hebben een mooi groen schoolplein met uitdagende speeltoestellen voor alle leeftijden.  

IKC NoordRijk biedt dagopvang van 0 tot 4 jaar, voorschool, basisonderwijs, voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang en naschoolse opvang. Door alles onder één dak te hebben, stromen kinderen in een vertrouwde omgeving rustig door van de kinderopvang naar het onderwijs en naar de BSO.  Deze samenwerking biedt vele voordelen:

  • Voor de ouders is er het gemak van alles onder één dak.
  • Wij hanteren een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar.
  • Voor het kind is er een veilige, soepele overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool.
  • Pedagogisch medewerkers en leerkrachten leren van en met elkaar o.a. door gezamenlijke studiedagen.
  • Er is één pedagogische aanpak: De Vreedzame school.
  • Door samen verantwoording te dragen voor onderwijs, zorg, verzorging en ontspanning ontstaat er rust en saamhorigheid tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten.
  • Gedeelde aandacht voor kinderen brengt de behoeften van elk kind in beeld en draagt bij aan de juiste ondersteuning.

Wie vormen het Integraal Kindcentrum NoordRijk?
IKC NoordRijk is een integraal kindcentrum bestaande uit de openbare basisschool NoordRijk (schoolbestuur Innoord) en Kinderdagverblijf en BSO IKC NoordRijk (TintelTuin).

Voor meer informatie verwijzen wij naar beide besturen:
Innoord:       https://innoord.nl/
TintelTuin:    https://www.tinteltuin.nl/