Over IKC NoordRijk

 

IKC NoordRijk is een groeiend Integraal Kindcentrum in de wijk De Bongerd in Amsterdam Noord. Binnen IKC NoordRijk werken wij met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De school is een echte buurtschool en onze leerlingpopulatie is een afspiegeling van de bewoners van de wijk. In schooljaar 2021/2022 telt de school 455 leerlingen verdeeld over 19 groepen.

De school is ruim opgezet met veel licht en mogelijkheden om de ruimtes met elkaar te verbinden. Wij hebben een mooi groen schoolplein met uitdagende speeltoestellen voor alle leeftijden en een voetbalkooi, waardoor de kinderen veel mogelijkheden hebben om te bewegen. Door deze opzet is er veel ruimte op het plein en voelt het door de verschillende zones toch als een knus speelterrein.

IKC NoordRijk biedt dagopvang van 0 tot 4 jaar, voorschool, voorschoolse opvang, basisonderwijs, buitenschoolse opvang en naschoolse opvang.. Door alles onder één dak te hebben, stromen kinderen in een vertrouwde omgeving rustig door van de opvang naar het onderwijs. Deze samenwerking biedt vele voordelen:

  • Wij hanteren een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar.
  • Voor het kind is er een veilige, soepele overgang.
  • Pedagogisch medewerkers en leerkrachten leren van en met elkaar o.a. door gezamenlijke studiedagen
  • Er is één pedagogische aanpak, zoals de Vreedzame school.
  • Voor de ouders is er het gemak van alles onder één dak.
  • Door samen verantwoording te dragen voor onderwijs, zorg, verzorging en ontspanning ontstaat er rust en saamhorigheid tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten.
  • Gedeelde aandacht voor kinderen brengt de behoeften van elk kind in beeld en draagt bij aan de juiste ondersteuning.

Wie vormen het Integraal Kindcentrum NoordRijk?
IKC NoordRijk is een integraal kindcentrum bestaande uit de openbare basisschool NoordRijk (schoolbestuur Innoord) en Kinderdagverblijf en BSO IKC NoordRijk (TintelTuin).

Voor meer informatie verwijzen wij naar beide besturen:
Innoord:       https://innoord.nl/
TintelTuin:    https://www.tinteltuin.nl/