Schoolactiviteiten

 

Op school organiseren wij diverse activiteiten waar wij extra aandacht aan besteden op school. Hierbij kun je denken aan:

 • De Kinderboekenweek: Deze vindt jaarlijks plaats in oktober. Elk jaar wisselt het thema en daar spelen wij met school op in. Opa’s, oma’s en ouders lezen altijd voor gedurende deze week en wij zoeken naar diverse samenwerkingen met andere partijen om het thema te vergroten. Het thema dit jaar: "Bij ons thuis".
 • Voorleesontbijt: Het Voorleesontbijt is de heerlijke en gezellige start van De Nationale Voorleesdagen. Dit heerlijke ontbijt wordt door een ander kind in de klas gemaakt. Dt vindt jaarlijks plaats in de maand januari.
 • Sint-Maarten. Met de hele groep maken de leerlingen lampionnen zodat zij op 11 november langs de deuren kunnen gaan. Tevens oefenen wij in de klas verschillende Sint Maarten liedjes.
 • Sinterklaas: In de groepen 1 t/m 4 krijgen de kinderen een cadeautje van Sinterklaas en in de groepen 5 t/m 8 worden er lootjes getrokken en verzorgen de kinderen voor elkaar een surprise met cadeautje. 
 • Kerstviering: De kinderen komen in feestelijke kleding in de avond naar school, waar zij deelnemen aan het diner in hun groep. Iedereen neemt iets lekkers mee en alle gerechten samen vormen een overheerlijke kerstmaaltijd.   
 • Koningsspelen:  Deze spelen zij  een sportief feest voor alle kinderen van NoordRijk en vinden plaats op het voetbal terrein bij de voetbal vereniging De Meteoor. 
 • Zomerfeest: Een feestelijke afsluiting van het schooljaar.

 

Daarnaast kennen wij een aantal lesgebonden activiteiten, hieronder vallen:

 • Schooltuinen: In de tweede helft van het schooljaar gaan de leerlingen van groep 6 (op de fiets) naar de de schooltuinen.  
 • Kunst en cultuureducatieve uitstapjes. Bezoeken aan musea, theatervoorstellingen, kinderboerderij, Artis, etc..
 • Sport- en bewegingsprojecten die erop gericht zijn kinderen kennis te laten maken met tal van sporten.
 • Verkeerslessen in de bovenbouw en dat sluiten we af met een praktisch en theoretisch verkeersexamen in groep 7 en 8. Zodat de kinderen na groep 8 veilig naar hun middelbare school kunnen fietsen.
 • Schoolreisjes voor alle groepen en
 • schoolkamp voor groep 7 en 8, waarbij de groepen 7 één nachtje overnachten en groep 8 twee nachtjes.