Schoolactiviteiten

 

Op school kennen wij diverse activiteiten waar wij extra aandacht aan besteden op school. Hierbij kun je denken aan:

 • De Kinderboekenweek vindt jaarlijks plaats in oktober. Elk jaar wisselt het thema en daar spelen wij met school op in. Opa’s, oma’s en ouders lezen altijd voor gedurende deze week en wij zoeken naar diverse samenwerkingen met andere partijen om het thema te vergroten. 

Afsluiting kinderboekenweek 2022

 • Voorleesontbijt: Het Voorleesontbijt is de heerlijke en gezellige start van De Nationale Voorleesdagen. Dit heerlijke ontbijt wordt door een ander kind in de klas gemaakt. Dt vindt jaarlijks plaats in de maand januari.
 • Sint Maarten. Met de hele groep maken de leerlingen lampionnen zodat zij op 11 november langs de deuren kunnen gaan. Tevens oefenen wij in de klas verschillende Sint Maarten liedjes.
 • Sinterklaas: In de groepen 1 t/m 4 krijgen de kinderen een cadeautje van Sinterklaas.  En in de groepen 5 t/m 8 worden er lootjes getrokken en verzorgen de kinderen voor elkaar een surprise met cadeautje. 
 • Kerstviering: De kinderen komen in feestelijke kleding in de avond naar school, waar zij deelnemen aan het diner in hun groep.  Iedereen neemt iets lekkers mee en alle gerechten samen vormen de overheerlijke kerstmaaltijd. De leerlingen van het leerorkest verzorgen voor de ouders en/of verzorgers een kerstoptreden, waarna alle klassen gaan dineren.  
 • Koningsspelen/Sportdag: De Koningsspelen zijn een sportief feest voor alle kinderen van NoordRijk.
 • Zomerfeest: Een feestelijke afsluiting van het schooljaar

 

Daarnaast kennen wij een aantal lesgebonden activiteiten, hieronder vallen:

 • Schooltuinen: In de tweede helft van het schooljaar starten de leerlingen van groep 6  met het zaaien in hun eigen tuintje en in de eerste helft van het volgende schooljaar (groep 7) worden de gewassen geoogst.
 • Kunst en cultuureducatieve uitstapjes. Bezoeken aan musea, theatervoorstellingen, kinderboerderij, Artis, etc. 
 • Sport- en bewegingsprojecten die erop gericht zijn kinderen kennis te laten maken met tal van sporten.
 • Verkeerslessen in de bovenbouw en dat sluiten we af met een praktisch en theoretisch verkeersexamen in groep 7 en 8. Zodat de kinderen na groep 8 veilig naar hun middelbare school kunnen fietsen.
 • Schoolreisjes voor alle groepen en schoolkampen voor groep 7 en 8