Groepen

 

Op onze school onderscheiden we twee afdelingen(bouwen):

  • De onderbouw: groepen 1 t/m 4

  • De bovenbouw: groepen 5 t/m 8


Alle groepen zijn homogeen samengesteld behalve de kleuterklassen 1 en 2. Bij de kleuters zitten de eerste twee leerjaren bij elkaar in een groep. Wij hebben:

- 5 kleutergroepen (1/2) - 2 groepen 5
- 3 groepen 3- 3 groepen 6
- 2 groepen 4- 2 groepen 7
 - 2 groepen 8

Voor alle groepen staan vaste leerkrachten. 

Kleutergroepen: Jonge kinderen leren vooral door veel te spelen, vandaar dat er in de kleuterlokalen (groep 1/2) ruimte is voor speelhoeken. Daarnaast werken wij met een methode, die ondersteuning biedt hij het thematisch werken. En is er ontwikkelingsmateriaal zoals puzzels en spelletjes aanwezig. In maart 2022 komt er een 6e kleuterklas bij.

In de groepen 3 vindt de overgang plaats van spelend leren naar ontdekkend leren. In deze groepen wordt veel aandacht besteed aan lezen, schrijven en rekenen.

In de groepen 4 verdiepen we en worden meer taal- , en rekenonderdelen aan de lessen toegevoegd (technische lezen).  Daarnaast verbreden we met wereldoriëntatie  (natuur, techniek, aardrijkskunde etc.) en begrijpend lezen.

In de bovenbouw is het belangrijk dat de leerlingen hun plezier in het leren behouden en dat ze uitgedaagd worden. Daarbij promoten wij zowel het zelfstandig werken alsook het groepsgebonden werken. Wij werken in alle leerjaren met methodes voor taal, rekenen, lezen, (technisch en begrijpend lezen), schrijven, spelling en wereldoriëntatie. De variatie van de aangeboden leerstof komt tegemoet aan de verschillende leerstijlen/intelligentieniveaus van de leerlingen. Daarnaast bieden wij ook:

  • schooltuinlessen in groep 6 en 7 

  • verkeerslessen in groep 6 t/m 8 

  • Engels in groep 7 en 8 

Uiteraard krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 twee keer per week bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.