Ouderraad school

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders, die de school ondersteunen bij de organisatie van feesten en activiteiten. Het doel van de ouderraad is om elk kind een zo plezierig mogelijke schooltijd te geven.

Daarnaast presenteert de ouderraad het jaarverslag en de financiële verantwoording van het voorgaande schooljaar. Jaarlijks wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Waarna de ouders een link toegestuurd krijgen, via Social Schools, voor de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage . Vanuit deze bijdrage financieren wij activiteiten als schoolreisjes, sportactiviteiten, feest activiteiten als Sinterklaas, Pasen, Kerstmis, Suikerfeest, Keti Koti en het zomerfeest etc.

Tevens heeft de ouderraad zich ten doel gesteld om de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten en de samenwerking en communicatie tussen het schoolteam en ouders/verzorgers te bevorderen.

De ouderraad komt minimaal 3 x per jaar bijeen en daar waar nodig vaker.