Oudercommissie opvang

 

De oudercommissie bestaat uit enthousiaste ouders van kinderen die bij IKC NoordRijk (via op de kinderopvang, voorschool en/of buitenschoolse opvang zitten. De oudercommissie organiseert enkele activiteiten in het jaar en denkt daarnaast met de locatie manager mee over hoe we de kwaliteit van de opvang kunnen waarborgen en verbeteren.

De leden van de oudercommissie vinden het leuk om betrokken te zijn bij de wijze hoe de opvang bij IKC NoordRijk georganiseerd is en om voor ouders activiteiten te organiseren. Daarnaast vinden we het belangrijk om de belangen van de kinderen en hun ouders te behartigen. Activiteiten die we organiseren zijn bijvoorbeeld informatieavonden, de dag van de leidster en wij helpen mee bij het zomerfeest.

De oudercommissie vergadert ongeveer 4 keer per jaar, waarbij de locatiemanager meestal ook aansluit. Deze vergaderingen zijn openbaar en ouders zijn van harte welkom om ze bij te wonen als ze dat willen. Ook kunt u de notulen van deze vergaderingen op vragen.

Daarnaast is een van onze leden ook lid van de centrale oudercommissie van TintelTuin, zodat we de ontwikkelingen van TintelTuin breed ook mee kunnen krijgen.

De afgelopen jaren hebben we door corona helaas niet veel kunnen organiseren voor ouders, maar we hebben wel steevast de leidsters in het zonnetje gezet bij de dag van de leidster. We hopen in de komende jaren weer meer aandacht te kunnen geven aan leuke activiteiten met ouders op locatie.

Mocht je vragen hebben of je kandidaat willen stellen voor de commissie mail dan naar ockdvnoordrijk@gmail.com.