TintelTuin & Innoord

 

TintelTuin

Bij TintelTuin worden ambities waargemaakt, samen met partners: samen sterk! Dit zie je ook terug in IKC NoordRijk. TintelTuin is de overkoepelende organisatie van meer dan 90 kinderdagverblijven, locaties voor peutespelen en buitenschoolse opvang locaties in de regio’s Amsterdam, Zaanstreek en Waterland. Bij Tinteltuin vinden wij de groei en ontwikkeling van kinderen belangrijk en zorgen wij goed voor de kinderen. Zij genieten, groeien en leren bij TintelTuin, spelenderwijs. Wij zijn TintelTuin, we zijn er voor je!

Binnen het IKC NoordRijk biedt TintelTuin hoogwaardige opvang aan in het kinderdagverblijf, de voorschool en de BSO. Er is ook aanbod voor voorschoolse-, naschoolse en vakantieopvang. Wilt u meer weten over de diverse mogelijkheden van TintelTuin? Kijk dan op: www.tinteltuin.nl
 

Innoord

Innoord is het schoolbestuur van IKC NoordRijk. Innoord is verantwoordelijk voor het basisonderwijs aan ruim vierduizend leerlingen, verspreid over zestien basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs)  in Amsterdam Noord. Hierdoor neemt de stichting een belangrijke maatschappelijk positie in binnen Amsterdam Noord. De stichting streeft ernaar dat de scholen een bindende rol in de buurt spelen.

Het is voor de stichting belangrijk dat de leerlingen kansrijk opgroeien en de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. In onze scholen voelen zowel leerlingen als ouders zich welkom. Het onderwijs, dat onze scholen biedt, is van uitstekende kwaliteit. Onze leerkrachten oefenen hun beroep enthousiast en professioneel uit. Wilt u meer weten over Innoord? Kijk dan op  www.innoord.nl 

Tevens heeft de stichting een eigen kennis- en adviescentrum opgezet, dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Wilt u meer weten over Expertisecentrum Innoord? Kijk dan op:  https://expertisecentrum.innoord.nl/