Verlofaanvraag

 

Kan uw kind door ziekte niet naar school toekomen informeer ons dan tijdig via telefoonnummer: 020 -337 21 92 (keuze 2) of via uw social schools app.

Wilt u uw kind afmelden voor de opvang dan kan dit via de ouder Konnect app.

Mocht u buitengewoon verlof willen aanvragen dan kunt u dat doen met dit formulier. U kunt dit formulier afgeven op school bij de administratie. De directie van IKC NoordRijk zal het formulier beoordelen en het secretariaat zal u informeren of het verlof wordt toegekend dan wel afgewezen.

 

Buitengewoon verlof