Openingstijden

 

Kinderdagverblijf

Bij het kinderdagverblijf is uw kind elke werkdag welkom vanaf 7.30 tot 18.30 uur.

Voorschoolse en buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang: elke schooldag vanaf 7:30 tot 8:30 uur
Buitenschoolse opvang elke schooldag vanaf 14:30 (woensdag vanaf 12:30) tot 18:30 uur

Tijdens de schoolvakanties en schoolvrije dagen zijn wij open vanaf 8.30 tot 18.30 uur. Ook tijdens studiedagen kan uw kind bij ons terecht. Onderstaand vindt u op welke dagen wij gesloten zijn.

Gesloten

Op de onderstaande datums zijn het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang gesloten.
Nieuwjaarsdag 1 januari 2023
Tweede paasdag maandag 10 april 2023
Koningsdag donderdag 27 april 2023
Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023
Pinkstermaandag maandag 29 mei 2023
Eerste kerstdag maandag 25 december 2023
Tweede kerstadag dinsdag 26 december 2023

Schoolvakanties

De schoolvakanties die TintelTuin hanteert zijn gebaseerd op de data, die het Ministerie van OCW aanwijst en adviseert voor de regio Noord. Voor deze periodes kunnen overeenkomsten voor vakantie opvang worden afgesloten.

Onderstaand het overzicht:

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 1 mei t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023
Herfstvakantie 16 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 25 deceber t/m 7 januari 2024