Openingstijden

 

Kinderdagverblijf

Bij het kinderdagverblijf is uw kind elke werkdag welkom vanaf 7.30 tot 18.30 uur.

Voorschoolse en buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang: elke schooldag vanaf 7:30 tot 8:30 uur
Buitenschoolse opvang elke schooldag vanaf 14:30 (woensdag vanaf 12:30) tot 18:30 uur

Tijdens de schoolvakanties en schoolvrije dagen zijn wij open vanaf 8.30 tot 18.30 uur. Ook tijdens studiedagen kan uw kind bij ons terecht. Onderstaand vindt u op welke dagen wij gesloten zijn.

Gesloten

Op de onderstaande datums zijn het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang gesloten.
Tweede paasdag maandag 18 april 2022
Koningsdag woensdag 27 april 2022
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022
Pinkstermaandag maandag 6 juni 2022
Tweede kerstdag maandag 26 december 2022

Schoolvakanties

De schoolvakanties die TintelTuin hanteert zijn gebaseerd op de data, die het Ministerie van OCW aanwijst en adviseert voor de regio Noord. Voor deze periodes kunnen overeenkomsten voor vakantie opvang worden afgesloten.

Onderstaand het overzicht:

Voorjaarsvakantie19 t/m 27 februari 2022
Meivakantie30 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie16 juli t/m 28 augustus 2022
Herfstvakantie15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie24 deceber t/m 8 januari 2023