Openingstijden

 

Kinderdagverblijf

Bij het kinderdagverblijf is uw kind elke werkdag welkom vanaf 7.30 tot 18.30 uur.

Voorschoolse en buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang: elke schooldag vanaf 7:30 tot 8:30 uur
Buitenschoolse opvang elke schooldag vanaf 14:30 (woensdag vanaf 12:30) tot 18:30 uur

Tijdens de schoolvakanties en schoolvrije dagen zijn wij open vanaf 8.30 tot 18.30 uur. Ook tijdens studiedagen kan uw kind bij ons terecht. Onderstaand vindt u op welke dagen wij gesloten zijn.

Gesloten

Op de onderstaande datums zijn het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang gesloten.
Nieuwjaarsdag 1 januari 2024
Tweede paasdag maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2024
Pinkstermaandag maandag 20 mei 2024
Eerste kerstdag woensdag 25 december 2024
Tweede kerstadag donderdag 26 december 2024

Schoolvakanties

De schoolvakanties die TintelTuin hanteert zijn gebaseerd op de data, die het Ministerie van OCW aanwijst en adviseert voor de regio Noord. Voor deze periodes kunnen overeenkomsten voor vakantie opvang worden afgesloten.

Onderstaand het overzicht:

Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 25 februari 2024
Meivakantie 29 april t/m 5 mei 2024
Zomervakantie 29 juli t/m 8 september 2024
Herfstvakantie 26 t/m 3 november 2024
Kerstvakantie 21 deceber 2024 t/m 5 januari 2025