Ons onderwijs

 

Op IKC NoordRijk is ons onderwijs erop gericht dat kinderen een optimale ontwikkeling krijgen. Ons onderwijsbeleid wordt vormgegeven door ons MT en de diverse leerteams. Hierbij hebben wij hoge verwachtingen van zowel de leerlingen als ook onszelf. Wij blijven altijd kritisch kijken naar ons eigen handelen en passen, daar waar nodig, onze werkwijze aan.  De vier leerteams (een kleine groep van leerkrachten en pedagogisch medewerkers) zijn verantwoordelijk voor diverse zaken zoals: de doorgaande leerlijn peuters-kleuters, rekenen, taal, lezen en sociaal emotionele ontwikkelingen. Deze onderdelen worden benoemd in de  schoolgids

Per schoolvak zijn er verschillende doelstellingen vastgesteld in ons onderwijsplan. Deze hangen nauw samen met de wettelijk vastgestelde doelen. Uiteindelijk draagt dit bij aan zowel de cognitieve als ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Om deze doelen te behalen, maken wij gebruik van verschillende methodes.

Atelieronderwijs                                                                                                                                          Op IKC NoordRijk vinden wij het belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, zo  organiseren wij tenminste drie keer per jaar het Atelieronderwijs. Dit zijn workshops op het gebied van o.a. techniek, programmeren, tekenen, muziek, koken etc.  Deze workshops worden gegeven door ouders, opa's, oma's en leerkrachten. Kinderen komen in aanraking met verschillende thema's. 

Digitaal onderwijs
Tegenwoordige zijn Chromebooks niet meer weg te denken uit het onderwijs. Vandaar dat wij op IKC NoordRijk voor alle leerlingen vanaf groep 3 een eigen Chromebook hebben. Echter zijn wij geen digitale school. Wij streven naar de ideale combinatie tussen het werken met boek en schrift en het werken op een Chromebook. Voordeel van een Chromebook is dat dit goed ingezet kan worden als verrijkingsstof, adaptief is en tevens goed te monitoren. Wij werken op afgesloten digitale leerplatformen. 

Talentontwikkeling en Leerlingondersteuning
Aangezien niet ieder kind gelijk is, is het essentieel om daarop in te spelen. Wij hebben daar verschillende tools voor, die wij afhankelijk van de leerling inzetten. 

Wilt u hier meer over weten dan kunt u op één of beide buttons klikken:

Talentontwikkeling

Leerling ondersteuning