Ons onderwijs

 

Op IKC NoordRijk is ons onderwijs erop gericht dat kinderen een optimale ontwikkeling krijgen. Ons onderwijsbeleid wordt vormgegeven door ons MT en de diverse leerteams.  Hierbij hebben wij hoge verwachtingen van zowel de leerlingen als ook onszelf. En blijven wij altijd kritisch kijken naar ons eigen handelen en passen daar waar nodig is onze werkwijze aan.  De verschillende leerteams (een kleine groep van leerkrachten en pedagogisch medewerkers) zijn verantwoordelijk voor diverse zaken zoals: de doorgaande leerlijn peuters-kleuters, rekenen, taal, lezen en sociaal emotionele ontwikkelingen. Deze onderdelen worden benoemd in de  schoolgids

Per schoolvak zijn er verschillende doelstellingen vastgesteld in ons onderwijsplan. Deze hangen nauw samen met de wettelijk vastgestelde doelen. Uiteindelijk draagt dit bij aan zowel de cognitieve als ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Om deze doelen te behalen, maken wij gebruik van verschillende methodes .


Atelieronderwijs

Op IKC NoordRijk vinden wij het belangrijk, dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom organiseren wij vier keer per jaar atelieronderwijs. Dit zijn workshops op het gebied van o.a. techniek, programmeren, tekenen, muziek, koken etc.  Deze workshops worden gegeven door vakdocenten, ouders, leerkrachten. Door op deze manier kennis te maken met verschillende thema’s, kunnen kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Deze periode wordt op verschillende manieren afgesloten (bijv. tentoonstelling, video etc.). 


Digitaal onderwijs
Tegenwoordige zijn Chromebooks niet meer weg te denken uit het onderwijs. Vandaar dat wij op IKC NoordRijk voor alle leerlingen vanaf groep 3 een eigen Chromebook hebben. Echter zijn wij geen digitale school. Wij streven naar de ideale combinatie tussen het werken met boek en schrift en het werken op een Chromebook. Voordeel van een Chromebook is dat dit goed ingezet kan worden als verrijkingsstof en tevens goed te monitoren is. Wij werken op afgesloten digitale leerplatformen. 

Uiteraard merken wij ook dat social media een grote rol onder kinderen heeft. Vandaar dat wij meedoen aan de week van mediawijsheid om te leren hoe je hiermee om moet gaan. Voor de groepen 7 en 8 hebben wij daarnaast een tool om ze te leren programmeren.


Talentontwikkeling en Leerlingondersteuning
Aangezien niet ieder kind gelijk is, is het essentieel om daarop in te spelen. Wij hebben daar verschillende tools voor, die wij afhankelijk van de leerling inzetten. 

Wilt u hier meer over weten dan kunt u op één of beide buttons klikken:

Talentontwikkeling

Leerling ondersteuning