Voorschool

 

Gelijke kansen creëren

 

De Voorschool NoordRijk is een voorschool in Amsterdam Noord in de gemengde wijk de Bongerd. TintelTuin heeft nu twee voorschoolse groepen binnen het IKC NoordRijk. Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen hier samen spelend leren in één van de twee groepen. Op de voorschool NoordRijk werken wij met het VVE programma Kaleidoscoop (vroeg- en voorschoolse educatie). Het VVE-programma is erop gericht onderwijsachterstanden bij jonge kinderen (vanaf circa 2 jaar) te signaleren en waar nodig kinderen te begeleiden in vooruitgang. Hierdoor worden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de basisschool. Hierbij wordt  er veel aandacht besteed aan taalontwikkeling, emotionele ontwikkeling, motoriek en creativiteit. Maar de omgang met elkaar en het samenspel is uiteraard bij dit alles essentieel. 

Een belangrijk onderdeel van het werken met een VVE-programma is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij nemen ouders een centrale rol bij de VVE in, aangezien een goede samenwerking zorgt voor een betere ontwikkeling van een kind.

Wilt u meer weten over de Voorschool opvang dan kunt u contact opnemen met TintelTuin per email: info@tinteltuin.nl of telefonisch via: 088-0780780. 

Wil u uw kind aanmelden voor de Voorschool. Klik dan hier.