Talentontwikkeling

 

Op IKC NoordRijk vinden wij het belangrijk, dat leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Iedere leerling heeft bijzondere talenten. Bij de ene leerling zijn die meer zichtbaar en bij de andere leerling zijn die deels verborgen. Wij hebben in ons lesprogramma diverse methodes opgenomen om de talentontwikkeling van elke leerling te vergroten. Zowel een educatief als een cultureel aspect is in deze methodes opgenomen.  

Wat doen wij op IKC NoordRijk

  • Plusaanbod kleuters:  In de kleutergroepen geven wij gedifferentieerd onderwijs. Elke leerling leert op zijn eigen manier. In de kleuterbouw is het van belang dat wij voldoende uitdaging bieden binnen het lesaanbod uitgaande van de zone van naaste ontwikkeling. Wij bieden dit verrijkende lesaanbod onder andere aan tijdens de Eureka en Levelspel-instructies.  Binnen Eureka maken de kleuters kennis met ontwerpend & onderzoekend leren. Hierbij gaan de leerlingen oplossingsgericht aan de slag met o.a. proefjes en projecten. Samenwerken en het inzetten van eigen talenten wordt binnen Eureka gestimuleerd. 

Daarnaast werken wij met Levelspel, waarbinnen SmartGames worden aangeboden. Deze SmartGames kunnen na het instructiemoment individueel of samen met een maatje gespeeld worden. Deze leerspellen stimuleren de cognitieve-, sociale- en taalvaardigheden.

  • Leerlab: IKC NoordRijk faciliteert voor de leerlingen in groep 5 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben, het Leerlab. De leerlingen leren hoe ze moeten “leren leren”, leren doorzetten als iets moeilijk is en dat het niet erg is om fouten te maken. In het Leerlab wordt veelal projectmatig gewerkt. Hierdoor worden de leerlingen analytisch, creatief en praktisch uitgedaagd. En er wordt tevens aandacht besteed aan de 21e eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken, problemen oplossen etc. 
  • Doelab: Dit lab hebben wij opgesteld voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn, Tijdens het aanbod van de modules gaan de leerlingen op een praktische manier aan de slag. Bij de module koken, leren de leerlingen met geld om te gaan (ingrediënten kopen), recepten lezen (begrijpend lezen), het toepassen van de receptuur (gewicht en inhoud). Hetgeen uiteindelijk leidt tot een zichtbaar behaald doel. Dit alles draagt bij aan het gevoel van succes. Wij werken in het Doelab volgens de visie van Carol Dweck; de ‘fixed & growth mindset’ => ik kan het niet, ik kan het nog niet, ik kan het wel. 
  • Cultuureducatie: Cultuur stimuleert de fysieke en intellectuele ontwikkeling van kinderen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in contact kunnen komen met culturele instellingen en daar ervaringen op kunnen doen. Wij organiseren elk kwartaal in ieder geval een cultureel bezoek aan een instelling. Deze bezoeken verbinden wij zoveel mogelijk aan de centrale schoolthema’s. Ook zien wij dat deze manier van onderwijs bijdraagt aan het ontdekken van hun creativiteit en woordenschat. Hiermee vergroten de leerlingen tevens hun kennis over geschiedenis en aardrijkskunde in relatie tot ons cultureel erfgoed. Wij bezoeken musea en theaters en brengen hen  in contact brengen met dans,  muziek en kunst. 

De opgedane kennis zetten wij in op verschillende gebieden, zoals ook de eindmusical van groep 8. Mede door de Covid ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt geweest uit te wijken van de traditionele musical naar een alternatieve afsluiting. Hetgeen geleid heeft tot een intensieve samenwerking met een productiebedrijf. Waardoor wij nu een eigen film produceren wat geheel past binnen de tijdgeest anno 2022. Uiteraard wordt deze film met trots gepresenteerd aan de ouders van Groep 8 en de kinderen van de school.

Binnen cultuureducatie staat wij extra stil bij:

  • Atelieronderwijs: Dit zijn workshops op verschillende gebieden die gegeven worden door vakdocenten, ouders en leerkrachten. Denk hierbij aan workshops over thema’s als dans, muziek, programmeren, techniek, film etc. . 

  • Leerorkest: Dit is een innovatieve vorm van muziekeducatie. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen de kans om op school een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken. Wij bieden hier de volgende instrumenten aan: viool, altviool, cello, harp, fagot, trompet of slagwerk. Deze lesmodule duurt 20 weken en wordt gegeven door professionele musici tijdens schooltijd. Tijdens deze lessen onstaat er een leerlingen orkest, waardoor je naast de musicale ontwikkeling ook leert samenwerken en naar elkaar te sluiten. Want muziek maken, maakt kinderen slim, socialer en gelukkiger. En dat trok ook de aandacht van Marjolein Moorman wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering, die onlangs naar het leerorkest kwam kijken en luisteren.

 

Naast al deze activiteiten blijven wij ons uiteraard ontwikkelen om talent te herkennen en te stimuleren.